Skip to main content

Clicyti clac

File icon: mp3 p4Track1 [mp3 806KB] Click to download

Clicyti Clac

Clicyti clac, Clicyti clac

Tren ar y trac, Tren ar y trac

Twnnel trwy’r tir, Twnnel trwy’r tir

Golau yn glir, Golau yn glir

Brecwast yn bryd, Brecwast yn bryd

Hapus fy myd, Hapus fy myd

Sosej ac wy, Sosej ac wy

Cacen neu ddwy, Cacen neu ddwy

Tren ar y trac, Tren ar y trac

Clicyti clac, Clicyti clac

Cyrraedd yr orsaf yn araf wnawn ni

Araf ac araf, Araf ac araf

Cyn aros

Cyn aros, yn stond

 OND

Dal y tren arall am chwarter i dri-

Clicyti clac, Clicyti clac

Tren ar y trac, Tren ar y trac…..

Hwyl fawr ffrindiau

File icon: mp3 p4Track2 [mp3 485KB] Click to download

Penblwydd Hapus

File icon: mp3 p4Track3 [mp3 309KB] Click to download

Bore da

File icon: mp3 p4Track4 [mp3 336KB] Click to download

Dwi'n sal

File icon: mp3 p4Track5 [mp3 1MB] Click to download

O dw i'n sal

Mae tonsyls fi’n poenus ,  Mae tonsyls fi’n fawr;

Mae’n Dydd Llun unwaith eto-

O, dim ysgol nawr

Achos, O, dw i’n sal

Mae coesau fi’n poenus,  Mae coesau fel jeli;

Mae’n Dydd Mawrth unwaith eto-

Rhaid i fi mynd i’r gwely

Achos, O dw i’n sal

Mae bys fi’n poenus, Mae bys fi’n glas;

Mae’n Dydd Mercher unwaith eto-

Peid edrych mor gas,

Achos, o, dw i’n sal.

Mae pen fi’n poenus, Mae pen fi’n poeth;

Mae Dydd Iau unwaith eto-

Dim gwersi, dim gwaith

Achos, o dw i’n sal.

Mae wyneb fi’n poenus, Mae wyneb fi’n pinc;

Mae’n Dydd Gwener unwaith eto-

O, Help, ble mae’r sinc?

Achos, o dw i’n sal.  

Hwre – mae’n Dydd Sadwrn,

Dw i’n teimlo’n dda iawn;

Mae nofio drwy’r bore, A gem drwy’r prynhawn-

ACHOS DW I DDIM YN SAL!!! 

Mynd i'r Dre

File icon: mp3 p4Track6 [mp3 532KB] Click to download

Mynd i'r Dre

Mynd i’r syrcas yn y dre,

Gweld y clown, hip hip hwrê!

 

Mynd i’r ffair sy yn y dre,

Taflu peli hyd y lle.

 

Mynd i’r caffi yn y dre,

Prynu hufen iâ i de.

 

Mynd i’r parc sy yn y dre,

Cicio pêl i’r chwith, i’r dde.

 

Mynd i’r pwll sy yn y dre,

Nofio chwim o le i le.

 

Wel, dyna hwyl sy yn y dre!

Dysgu cyfri

File icon: mp3 p4Track7 [mp3 350KB] Click to download

Dysgu cyfri

Un, dau, tri

Tri, dau, un.

Rhaid mynd i’r ysgol

Ar fore dydd Llun.

 

Pedwar, pump, chwech.

Chewech, pump, pedwar;

O, dyna braf – pan

Ddaw pnawn Gwenar.

Fi nheulu i a fi

File icon: mp3 p4Track8 [mp3 675KB] Click to download