Skip to main content

"Bocs Bendigedig" words and phrases to develop your speaking and writing

Golau                         Light/fair/blonde                   syth                 straight

Tywyll                       Dark                                        hir                   long

Cyrliog                      curly                                        byr                   short

o'r enw                      named                                    weithiau            sometimes

gyda                          with                                         ond                  but

achos                        because                                   o gwbl               at all

gallu wneud               can do                                      hefyd               also

caredig                     kind                                          cas                  nasty

siaradus                    chatty                                     ddiog               lazy

yn aml                       often                                       mwy na             more than

rhy fach                   too small                                  rhy fawr          too big

unig blentyn              only child                                 efeilliaid          twin

hen ffasiwn              old fashion                               dwll o le            dump

llys-mam                   step mum                                 llys-dad            step dad

digon teg                   fair enough                             perfaith           perfect

iachus                        healthy                                   cadw'n heini     keeping fit

Beth wyt ti'n fedddwl? What do you think?            Wn i ddim         I don't know

Dw i'n cytuno             I agree                                  Dw i'n anghytuno I disagree

Fy hoff                      My favourite                         Yn fy marn i       In my opinion

Mae'n well 'da fi        I prefer                                llawer o hwyl      lots of fun

ta ta tan toc              see you later                          Mae'n dibynnu   It depends